fbpx

BEZ OPŁAT

WSTĘPNYCH

PROCEDURA
STANDARDOWA

JUŻ OD 7 DNI

WYZNACZAMY
STANDARDY

NIE NAŚLADUJEMY
KONKURENCJI

Kompleksowa

obsługa procedury VAT-REF

Powierzając nam sprawy związane z procesowaniem wniosków VAT-REF Nasi klienci uzyskują szereg korzyści, do których w szczególności możemy zaliczyć:

– brak zaangażowania swojego czasu, oraz własnych pracowników,

– gwarancja poprawnego sporządzenia wniosków, prowadzenia korespondencji w językach obcych, przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej,

– dostęp do informacji opartej o doświadczenie reprezentanta, dotyczących tego jak i gdzie dokonywać zakupów, by zwroty były maksymalnie efektywne

W ramach naszej oferty proponujemy:

– przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień,

– weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT,

– sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,

– skanowanie załączników, dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

– przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,

– pomoc i wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu

Oddając sprawę w nasze ręce  w bezpieczny sposób odzyskasz VAT dla swojej firmy zapłacony w innym kraju UE.

W Austrii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Austrii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z austriackim urzędem możliwa jest w języku niemieckim natomiast w odniesieniu do art.9 ust 1 pkt 10 Dyrektywy również w angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Austrii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Austrii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Austrii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Austrii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Belgii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Belgii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z belgijskim urzędem możliwa jest w języku francuskim, holenderskim, niemieckim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Belgii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Belgii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Belgii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Belgii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Bułgarii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Bułgarii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z bułgarskim urzędem możliwa jest w języku bułgarskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Bułgarii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Bułgarii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 100 BGN natomiast w przypadku jednego kwartału 800 BGN.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Bułgarii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Bułgarii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Czechach obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Czech należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z czeskim urzędem możliwa jest w języku czeskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Czech musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Czech nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Czech trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Danii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 25%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Danii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z duńskim urzędem możliwa jest w języku duńskim, niemieckim oraz angielskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Danii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Danii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 400 DDK natomiast w przypadku jednego kwartału 3000 DDK.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Danii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Danii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Estonii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Estonii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z estońskim urzędem możliwa jest w języku estońskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Estonii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Estonii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Estonii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Estonii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Finlandii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 24%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Finlandii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z finlandzkim urzędem możliwa jest w języku fińskim, szwedzkim oraz angielskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Finlandii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Finlandii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Finlandii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Finlandii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

We Francji obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Francji należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z francuskim urzędem możliwa jest w języku francuskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Francji musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Francji za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Francji nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Francji trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Grecji obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 24%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Grecji należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z greckim urzędem możliwa jest w języku greckim, francuskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Grecji musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Grecji za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Grecji nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Grecji trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Hiszpanii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Hiszpanii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z hiszpańskim urzędem możliwa jest w języku hiszpańskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Hiszpanii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Hiszpanii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Hiszpan trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Holandii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Holandii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z holenderskim urzędem możliwa jest w języku holenderskim, niemieckim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Holandii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Holandii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Holandii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Irlandii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Irlandii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z irlandzkim urzędem możliwa jest w języku angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Irlandii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Irlandii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Irlandii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Litwy obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Litwy należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z litewskim urzędem możliwa jest w języku litewskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Litwy musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Litwy za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 170 LTL natomiast w przypadku jednego kwartału 1380 LTL.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Litwy trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Luksemburgu obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 17%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Luksemburga należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z luksemburskim urzędem możliwa jest w języku francuskim, niemieckim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Luksemburga musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Luksemburga za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Luksemburga trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Na Łotwie obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Łotwy należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z łotewskim urzędem możliwa jest w języku oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Łotwy musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Łotwy trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Niemczech obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 19%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Niemiec należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z niemieckim urzędem możliwa jest w języku niemieckim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Niemiec musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Niemiec za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Niemiec trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Portugalii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Portugalia należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z portugalskim urzędem możliwa jest w języku portugalskim, oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Portugalii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Portugalii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Portugalii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Rumunii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 19%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Rumunii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z rumuńskim urzędem możliwa jest w języku rumuńskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Rumunii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Rumunii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Słowenii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Słowenii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z słoweńskim urzędem możliwa jest w języku słoweńskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Słowenii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Słowenii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Słowenii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Szwecji obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 25%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Szwecji należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z szwedzkim urzędem możliwa jest w języku szwedzkim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Szwecji musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Słowenii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 500 SEK natomiast w przypadku jednego kwartału 4000 SEK.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Szwecji trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Na Węgrzech obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 27%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Węgier należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z węgierskim urzędem możliwa jest w języku węgierskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Węgier musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Słowenii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 400 HRK natomiast w przypadku jednego kwartału 3000 HRK.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Węgier trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z angielskim urzędem możliwa jest w języku węgierskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Wielkiej Brytanii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 35 GBP natomiast w przypadku jednego kwartału 295 GBP.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Wielkiej Brytanii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

We Włoszech obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Włoch należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z włoskim urzędem możliwa jest w języku włoskim, francuskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Włoch musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Włoch za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Włoch trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Coyright © RG-Tax.pl Sp z o.o.
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka
Copy link
Powered by Social Snap